Hva kan vi hjelpe deg med?

Kartfeil i kommuneplanens arealdel

Det er blitt avdekket en kartfeil i kommuneplanens arealdel ved Ringstadåsen hvor avgrensningen til boligfelt B214A og hensynssone for friluftsliv ikke samstemte.

Korrigeringen er gjort i henhold til plan og bygningsloven og ble sendt på en begrenset høring i perioden 27.06.2016 - 15.08.2016. Det er ikke mottatt innsigelser eller negative kommentarer til endringsforslaget. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok derfor med delegert myndighet fra Bystyret endringen 29.09.2016.

Endringen innarbeides i kommuneplanens arealdel 2011 - 2023.

Sist oppdatert: 05. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?