Hva kan vi hjelpe deg med?

ØKUS

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)                              

Et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

Sekretariatets oppgaver er å:

  • saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
  • følge opp kontrollutvalgenes vedtak
  • videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
  • sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
  • sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene
ØKUS kontrollutvalgene

Halden

Fredrikstad

Rygge

Moss

Sarpsborg

Råde

Hvaler

  

Nyttige lenker

Kontrollutvalgsboken

Kommuneloven 

Kontrollutvalgsforskriften

Revisjonsforskriften

Østfold kommunerevisjon IKS

Forum for Kontroll og Tilsyn

Norges Kommunerevisorforbund

Sist oppdatert: 03. november 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?