ØKUS

Innhold

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS), Glemmengt 55, PB 69, 1601 Fredrikstad 

Kontaktperson er daglig leder Anita Dahl Aannerød  - tlf: 900 86 740 eller epost: rona@fredrikstad.kommune.no                           

ØKUS er et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.

Sekretariatets oppgaver er å:

  • saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
  • følge opp kontrollutvalgenes vedtak
  • videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
  • sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
  • sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene

ØKUS kontrollutvalgene

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 15. november 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?