Fredrikstad og Hvaler legevakt

Helsehuset Fredrikstad
Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.
 

Tlf: 116 117

Lokalt nummer: 69 38 11 00

Legevakta er åpent hele døgnet:

 • Trenger du helsehjelp er det i utgangspunktet fastlegen som skal kontaktes
 • Ved tvil, ring oss først
 • De som ikke har egen fastlege skal benytte legevakta, helst på dagtid.

Om Fredrikstad og Hvaler legevakt

Legevakten skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.

Fredrikstad og Hvaler legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom
Fredrikstad og Hvaler kommune.

 Dette kan vi IKKE hjelpe til med:

 • Forlengelse av sykemelding
 • Legeerklæring eller helseattest
 • Fornying av resepter
 • Kontroll av kroniske sykdommer
 • Graviditetstester / ”angrepiller”

Ved ankomst

 • Trekk kølapp
 • Når ditt nummer lyser i displayet, går du til registreringsluken
 • Når du skal inn til legen blir du ropt opp med navn

Registrering

Vennligst hold klart: Fødsels- og personnummer, frikort, navn på din fastlege og evt. EU-kort.

Ventetid

Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad / fargekoding.

 • Rød
 • Gul
 • Grønn

Du vil oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen.

Hastegrad Rød

Pasienten tas inn omgående. Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

Hastegrad Gul

Pasienten bør få hjelp innen 2 timer. Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

Hastegrad Grønn

Kan vente til fastlegen åpner neste dag. Vurderes etter kapasitet. Eksempler: Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

Betaling

Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell. Bankkort foretrekkes ved betaling, ikke kontanter. Dersom du ønsker betalingsgiro, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 50,-.

Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen.  

Kriterier

Du må oppholde deg i kommunen og ha behov for øyeblikkelig legehjelp.

Sist endret 12.02.2014 08:12:19

Kontaktinformasjon

Fredrikstad og Hvaler legevakt
Helsehuset (inngang B)
Jens Wilhelmsensgt. 1
1671 Kråkerøy
Tlf: 116 117
Lokalt: 69 38 11 00

Åpningstider:

Døgnåpent

Snarveier

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS