Kommunale barnehager

Fagsjef barnehage - Gunn GladBarnehageetaten er organisert som en egen fagetat i Seksjon for utdanning og oppvekst. Etaten består av 19 kommunale barnehager,og virksomhet Jonas som er en samlet organisering av tilrettelagte tiltak og spesialpedagogisk hjelp.

I tillegg har kommunen som barnehagemyndighet ansvar for veiledning,samordning av opptak,samt tilsyn og kontroll med 56 private barnehager.

Totalt sett er det ca. 3852 barn som har plass i barnehagene i Fredrikstad, noe som tilsvarer en dekningsgrad på 71,5% for barn under 3 år og 95,2% for barn over 3 år. Kommunen har ulike barnehagetilbud: heldagsbarnehager, familiebarnehager, naturbarnehager, korttidsbarnehager, åpne barnehager og musikkbarnehage.

 • Fagsjef barnehage
  Gunn Glad
  E-post adresse
   
 • Postadresse
  Postboks 1405 
  1602 Fredrikstad
   
 • Besøksadresse
  Nygaardsgata 16, 4 etg rådhuset
  1602 Fredrikstad 

 

 

 

Sist endret 18.05.2012 08:01:55

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS