Seksjon for utdanning og oppvekst

  • Konst. kommunalsjef  Stein Krogsrud tlf  69 30 61 88
  • Barnehageetaten, fagsjef Gunn Glad tlf 69 30 61 10.
  • Grunnskoleetaten, fagsjef Arne Rekdal Olsen.

Sist endret 06.05.2014 10:34:24

Kontaktinformasjon

Logo servicetorget

Besøkadresse
Nygaardsgate 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 - 1600
(Sommertid 0900 - 1530)

telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS