Seksjon for utdanning og oppvekst

  • Kommunalsjef  Arne Rekdal Olsen tlf  69 30 61 98
  • Barnehageetaten, fagsjef Gunn Glad tlf 69 30 61 10
  • Grunnskoleetaten, fagsjef Marit Mundahl, tlf 69 30 61 14

Sist endret 12.04.2016 15:27:46

Kontaktinformasjon

Logo servicetorget

Besøksadresse
Nygaardsgata 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 - 1600
(Sommertid 0900 - 1530)

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS