Tolk

Sist endret 25.02.2009 15:16:29

Beskrivelse

Trenger du tolk?
Da må du ringe tolketelefonen på NAV 994 52 622.

Tilbudet gjelder primært ved tolking for personer bosatt under 5 år.

Vilkår

Skoler, barnehager, helsestasjoner, barnevern og andre kommunale tjenester kan bestille tolk.
Det er stor etterspørsel på våre tolker, og bestilling bød derfor gjøres i god tid.
Husk å gi informasjon om:

  • hvilket språk man ønsker tolking på
  • hvor og når oppdraget skal utføres
  • hvem som bestiller
  • forventet lengde på samtalen

Kontaktinformasjon

Logo servicetorget

Besøksadresse
Nygaardsgata 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 - 1600
(Sommertid 0900 - 1530)

Selvbetjening

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS