Her kan du registrere din melding til kommunen om vann og avløp, veier, parker og forsøpling.

Se også driftsmeldinger(vannlekkasjer mm).

 
Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Meldinger behandles innenfor ordinær arbeidstid.
For henvendelser hvor det er ønskelig/behov for tilbakemelding, vennligst benytt Min Side(Krever pålogging via ID-porten).


Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid, se Vakt og nødtelefoner for Fredrikstad kommune.

Meld feil på gatelys

Feil ved gatebelysning langs fylkes- og riksveier: send epost til lars.pettersen@vegvesen.no