Min side Meld fra
Kontakt oss

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Hva er varsling?

Varsling er å ta opp kritikkverdige forhold med noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i, eller mot Fredrikstad kommune.

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er lovbrudd, brudd på kommunens etiske prinsipper, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. For eksempel:

 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Ytring og forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre forholdet er å regne som kritikkverdig, i tråd med eksemplene over.

Hvem kan varsle og hva kan det varsles om?

Varslingsordningen gjelder for alle arbeidstakere i Fredrikstad kommune, politikere og andre som har verv i kommunen. Så langt det er mulig gjelder ordningen også varslinger og bekymringsmeldinger fra publikum, eller andre eksterne aktører.

Slik varsler du

I Fredrikstad kommune har vi satt ut arbeidet med mottak og innledende behandling av varsler til ekstern leverandør/representant, BDO AS. 

Du kan varsle via et elektronisk skjema for varslingsmottak: 

Klikk her: Elektronisk skjema - varslingsmottak

Her kan du velge å være anonym.

Vi anbefaler å benytte denne framgangsmåten. Du får da en melding om at varselet er mottatt. Dersom du som varsler ønsker å gi tilleggsopplysninger kan du fylle ut skjema på nytt, eller kontakte BDO.

Av hensyn til sikkerhet er det ikke hensiktsmessig å varsle via e-post. For digital varsling anbefales det at det elektroniske nettskjemaet benyttes

Andre framgangsmåter som kan benyttes

Telefon:

 • Ring 815 00 350
  Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09:00-15:00.
   
  Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.

Personlig oppmøte:

 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, i BDOs lokaler Munkedamsveien 45 i Oslo.

Brev:

 • Send brev til: Fredrikstad kommune v/ BDO AS, Compliance og gransking, PB 1704 Vika, 0121 Oslo

Varsle internt:

 • Varsle nærmeste leder (tjenestevei)
 • Varsle forbi nærmeste leder til et høyere nivå, dersom det er hensiktsmessig

Hvem har rett til informasjon og innsyn?

Den som varsler skal få tilbakemelding om at varselet er mottatt, og informasjon om i hvilken grad varselet blir fulgt opp, med mindre det varsles anonymt.

Er varsler definert som part i saken, har varsleren rett til innsyn i saken etter forvaltningsloven. Dersom varsleren ikke er part i saken, har ikke varsleren særskilte rettigheter til innsyn i hvordan arbeidsgiver håndterer saken, eller i sakens utfall.

Den omvarslede skal orienteres om utfallet av saken, så langt dette kan gjøres uten å skade formålet med eventuelle videre undersøkelser.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for kommunen og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Fredrikstad kommune.

Aktuelle dokumenter

Sist oppdatert: 30. januar 2020