Lokalsamfunnsmodellen

Innhold

Fredrikstad kommune har i over 15 år hatt en lokalsamfunnsmodell. Kommunen er delt opp i 21 lokalsamfunn og nesten alle er inndelt etter barneskolekretser.

I disse lokalsamfunnene er det valgt ett utvalg med representanter fra lag og foreninger, ildsjeler, skoler og andre. Disse velges av innbyggerne i lokalsamfunnet på årsmøtet.

Lokalsamfunnsordningen er en viktig del av kommunens dialog med innbyggerne og skal være med på å bl.a. øke identitetsfølelsen, medvirkning inn i kommunale prosesser og være en viktig stemme for lokale saker og interesser.

Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsmodell har som mål å mobilisere og engasjere innbyggerne. Det er nyttig at lokalsamfunn i hele Fredrikstad samarbeider med kommunale virksomheter for gode og bærekraftige løsninger.

Utvalgene avholder hvert år 4-8 møter i lokalsamfunnet. 1-2 representanter fra hvert utvalg deltar på 3-4 felles forumsamlinger i regi av Fredrikstad kommune. Her tas opp ulike tema som utvalgene er opptatt av.

Lokalsamfunnsmodellen er et bindeledd mellom kommune og sivilsamfunn. Vi håper du finner nyttig informasjon om ditt lokalsamfunn på disse hjemmesidene. Du finner også kontaktinformasjon, stedsanalyser og møtereferat på nettsidene for hver lokalsamfunn.

Om du lurer på noe om lokalsamfunnmodellen, ta kontakt med:

Vegard Stavne Anda
92430121 - vegand@fredrikstad.kommune.no

Kate Hoel
48020504 - kathoe@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 10. oktober 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?