Meny

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Slevik lokalsamfunn dekker 3 vel-kretser i Fredrikstad kommune: Øyenkilen vel, Slevik vel og Vikane vel. Slevik lokalsamfunnsutvalg består av 3 representanter fra hver vel-krets.

Slevik lokalsamfunn har en fantastisk kystlinje, og mange fine turstier. Lokalsamfunnsutvalget har som en hovedoppgave å arrangere 1 – 2 fellesturer i lokalmiljøet pr. år.

En annen hovedoppgave er å arrangere Markedsdag på Slevik skole hver høst i samarbeid med lokale foreninger.

Styret er behjelpelig med å søke midler fra Fredrikstad kommune til diverse lokale tiltak.

Styret er også talerør for befolkningen i de saker og initiativ som måtte komme fra lokalsamfunnet. Styret vil kunne formidle uttalelser og søknader til kommunen og eventuelt andre myndigheter. For å drive sakene, danne grupper, og f.eks. skrive uttalelser, er vi helt avhengige av at det er de lokale kreftene og initiativtakerne som gjør denne jobben. Styret vil stille med en kontaktperson som rådgiver og bindeledd opp mot instansene.

 

Kommunale nyheter og kunngjøringer

Se alle nyheter fra Fredrikstad kommune

Arrangementer

 

Se hva som skjer i Slevik lokalsamfunn 
Registrer nytt arrangement i ditt lokalsamfunn


 Se hva du kan finne i kartet