Utdanning og oppvekst

Innhold

 

Marianne Bekker
Fungerende Kommunaldirektør Seksjon for utdanning og oppvekst

69 30 61 07 / 990 07 174 mare@fredrikstad.kommune.no

Seksjonen for utdanning og oppvekst er delt inn i to etater, samt fire utadrettede virksomheter:

  • Skoleetat består blant annet av alle de offentlige grunnskolene, skolefritidsordning (SFO), voksenopplæring, spesialundervisning og internasjonal skole.
  • Barnehageetat består blant annet av de kommunale barnehagene og åpne barnehager. Etaten er også tilsynsmyndighet overfor både kommunale og private barnehager.
  • Barnevernstjenesten består blant annet av hjelpetiltak, besøkshjem, fosterhjem, omsorgsovertakelse og støttekontakter.
    Forebyggende tjenester til barn og unge består blant annet av familievernkontor, miljøarbeidere, miljøterapeuter, ungdomsteam og forebyggende koordinator.
  • Helsevern for barn og unge består blant annet av helsestasjoner, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, smittevernkontor og jordmortjeneste.

PP-tjenesten gir råd til elever, foreldre og skoler om opplæring, oppdragelse og om ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæring av elevene.
Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.

Sist oppdatert: 23. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?