Utdanning og oppvekst

 

Marianne Bekker
Kommunaldirektør Seksjon for utdanning og oppvekst

69 30 61 07 / 990 07 174 mare@fredrikstad.kommune.no

Seksjonen for utdanning og oppvekst er delt inn i tre etater:

  • Skoleetat består blant annet av alle de offentlige grunnskolene, skolefritidsordning (SFO), voksenopplæring,  og internasjonal skole.

     
  • Barnehageetat består blant annet av de kommunale barnehagene og åpne barnehager. Etaten er også tilsynsmyndighet overfor både kommunale og private barnehager.
      
  • Barne- og familietjenestene består av Helsevern for barn og unge, Fredrikstadhjelpa 0-16, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Til sammen skal disse tjenestene både gi et tilbud til alle gjennom helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og gi tidlig og god hjelp til alle som trenger det i kortere eller lengre perioder. Barne- og familietjenestene har et mål om å gi helhetlige og sammenhengende tjenester av god kvalitet og samarbeider derfor tett.


    Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
Sist oppdatert: 18. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.