Min side Meld fra
Kontakt oss

Utdanning og oppvekst

Fredrikstad enk.136.jpg

Marianne Bekker
Direktør for utdanning og oppvekst

69 30 61 07 / 990 07 174

E-post: mare@fredrikstad.kommune.no

 

Seksjonen for utdanning og oppvekst er delt inn i tre etater:

  • Skoleetat består blant annet av alle de offentlige grunnskolene, skolefritidsordning (SFO), voksenopplæring,  og internasjonal skole. 
  • Barnehageetat består blant annet av de kommunale barnehagene og åpne barnehager. Etaten er også tilsynsmyndighet overfor både kommunale og private barnehager.
  • Barne- og familietjenestene består av Helsevern for barn og unge, Fredrikstadhjelpa 0-16, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Til sammen skal disse tjenestene både gi et tilbud til alle gjennom helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og gi tidlig og god hjelp til alle som trenger det i kortere eller lengre perioder. Barne- og familietjenestene har et mål om å gi helhetlige og sammenhengende tjenester av god kvalitet og samarbeider derfor tett.
    Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
     

Søk i ansatte i seksjonen
 

Sist oppdatert: 03. mars 2021