Vesten

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, jf. kommunestyresak 80/06 og detaljreguleringsplan Vesten sist godkjent den 03.09.2015 er det formelle overordnede plangrunnlag. 

Vesten - Vestengveien Eiendomsutvikling AS
- inngått 29.09.2020

Sist oppdatert: 05. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.