Værste

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
reguleringsplan Værste 1A, Beddingen vedtatt den 21.09.06, sak 92/06 er det formelle
overordnede plangrunnlag. Denne avtale gjelder for parkområdet og tilliggende områder. De andre detaljene er beskrevet i utbyggingsavtalen som ble signert 27.03.07 (del 1).

Beddingen Værste, del 2 - Værste Utvikling AS - inngått 23.11.2017

Sist oppdatert: 21. desember 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.