Thorbjørnrød massedeponi

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
detaljreguleringsplan Thorbjørnrød massedeponi sist godkjent den 20.06.2019 sak 66/19 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Thorbjørnrød massedeponi - Råde Graveservice AS, inngått 14.11.2019

Thorbjørnrød massedeponi, vedlegg til utbyggingsavtale

Sist oppdatert: 16. desember 2019