Storgata 5

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 er gjeldende. Reguleringsplan Storgata 5, plan—ID: 0106112 sist godkjent den 10.03.2016, sak 14/19615 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 27. februar 2017