Sorgenfri

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Sorgenfri, K82 sist godkjent den 08.09.2011, sak 79/11 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 29. mars 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.