Smedbakken

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
reguleringsplan Åsebråten - Smedbakken siste revisjon 24.05.17, sak 49/17 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Det er Kniplefjellet Eiendom som skal utvikle Smedbakken. De har inngått en avtale med Arca Nova om å bygge infrastrukturen på Smedbakken for å få en helhetlig utbygging av
infrastrukturen.

Smedbakken - Arca Nova Bolig AS og Kniplefjellet Eiendom AS, inngått 10.10.2017

Sist oppdatert: 22. oktober 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.