Seut Brygge

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, kommunestyresak 80/06 og
reguleringsplan Mosseveien 63 – 65 sist godkjent den 24.03.2011, sak 17/11 er det formelle overordnede plangrunnlag samt reguleringsplan Rv. 110, parsell Ørebekk – Simo sist godkjent den 18.10.2012 sak 103/12.

Sist oppdatert: 22. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.