Rødsmyra

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og detaljreguleringsplan Rødsmyra sist godkjent den 19.03.15, sak år/nr PS 15/15 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Rødsmyra - Rød Invest AS - inngått 12.12.2019

Sist oppdatert: 01. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.