Oredalstunet

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, jfr kommunestyresak 80/06 og detaljreguleringsplan Oredalsveien 84, 848 og 868 sist godkjent den 18.06.2020, utvalgssaksnr. 51/20 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 16. juli 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.