Min side Meld fra
Kontakt oss

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn om etablering av trafikkområde og vegetasjonsskjerm på Ørebekk

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 andre ledd varsles det at Fredrikstad kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring av reguleringsplan for Ørebekk næringsområde. Avtalen er på høring med frist 10.08.2022.

Kunngjøring
Fredrikstad kommune kunngjør at det har blitt fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Fredrikstad kommune ved Seksjon for teknisk drift og Byportalen AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Ørebekk næringsområde (planID 01061089), vedtatt av bystyret 17.10.2019.
Utbyggingsavtalen gjelder i hovedsak etablering av trafikkområde og vegetasjonsskjerm.

Dokumenter

Reguleringsplanen som utbyggingsavtalen bygger på, er tilgjengelig i kommunekart:

Kontaktperson
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes til:
Utbyggingssjef Øystein Janssen, e-post: oysjan@fredrikstad.kommune.no

Høringsfrist er 10.08.2022.

Sist oppdatert: 11. juli 2022