Nygaardsplassen

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bytyresak 80/06 reguleringsplan Nygaardsplassen sist godkjent den 08.09.2011 er det formelle overordnede plangrunnlag. 

O.M. Holwechs gate vil muligens bli bygd om til shared space. Løsningene i O.M. Holwechs gate må utredes parallelt med dette byggeprosjektet.

Det skal utarbeides en ny utbyggingsavtale del II før endelig gateutforming er avklart.

Nygaardsplassen, del I - Cityplan AS, inngått 23.03.2018

Sist oppdatert: 03. juli 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.