Nygaardsgata 55 AS, del 1 og 2

Nygaardsgata 55 skal bygges om til et forretningsbygg med flere innganger mot Bryggeriveien. For å få til universell utforming til de nye inngangene må man gjøre tiltak på arealet utenfor.

Forutsigbarhetsvedtak i bystyresak 80/06 vedrørende utbyggingsavtaler er gjeldende. Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 er det formelle overordnede plangrunnlag. Egengodkjent av bystyret 16.06.2011. I tillegg kommer TU-sak 04/0034 «Kulvert for infrastruktur og oppgradering av gågata». Vedtatt
av TU 27.05.2004.

Sist oppdatert: 27. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.