Mosseveien 16-20

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, kommunestyresak 80/06 reguleringsplan Mosseveien 16-20 sist godkjent den 03.05.2012, sak 2010/11104 er det formelle overordnede plangrunnlag. 

Mosseveien 16-20, Betongbygg Eiendom AS, inngått 06.07.2018

Sist oppdatert: 31. juli 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.