Mosseveien 108

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
reguleringsplan Ørebekk Næringsområde sist godkjent den 23.04.2010, sak 24/10 er det
formelle overordnede plangrunnlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 02. august 2019