Lørjekaia BKB1

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
detaljreguleringsplan Lørjekaia sist godkjent den 02.05.2019 sak 43/19 er det formelle overordnede plangrunnlag. Denne utbyggingsavtalen gjelder for utbygging av BKB1.

Lørjekaia BKB1 - Værste Utvikling AS, inngått 25.11.2019

Lørjekaia BKB1, vedlegg til utbyggingsavtale

Sist oppdatert: 16. desember 2019