Lilleby

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bystyresak 80/06.
Reguleringsplan ”Lailleby" sist godkjent den ”16.12.05,” sak 2015/7618 er det formelle
overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 27. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.