Langøya Vest

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bystyresak 80/06.
Reguleringsplan ”Langøya Vest sist godkjent den ”16.12.05,” sak 03/6011 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 27. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.