Langgård Søndre

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Langgård Søndre sist godkjent den 11.01.18 sak 4/18 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Langgård Søndre - Kniplefjellet Eiendom AS, inngått 18.04.2018

Sist oppdatert: 26. juni 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.