Helsehuset 2

Innhold


Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 Reguleringsplan ”Del av GNR 423, BNR 2, VÆRSTE sist godkjent den 04.05.17, sak 53/17 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Helsehuset 2 - Helsehuset Fredrikstad 2 AS, del 1 inngått 11.05.2017

Helsehuset 2 - Helsehuset Fredrikstad 2 AS, del 2 inngått 17.11.2017

Sist oppdatert: 29. mai 2017