Haugstenåsen

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bytyresak 80/06.
Reguleringsplan Haugstenåsen sist godkjent den 18.06.2015, Bystyresak nr 43/15, arkivsak 2013/8972, er det formelle overordnede plangrunnlag.

Denne avtalen gjelder for hovedinfrastruktur som vei, vann og avløp til utbygningsområde Haugstenåsen.

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Haugstenåsen B02 sist godkjent den 18.10.2018 sak 136/18 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Haugstenåsen B01 sist godkjent den 18.06.2020 sak 52/20 er det formelle overordnede plangrunnlag. 

 

 Sist oppdatert: 14. juli 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.