Haugstenåsen

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bytyresak 80/06.
Reguleringsplan Haugstenåsen sist godkjent den 18.06.2015, Bystyresak nr 43/15, arkivsak 2013/8972, er det formelle overordnede plangrunnlag.

Denne avtalen gjelder for hovedinfrastruktur som vei, vann og avløp til utbygningsområde Haugstenåsen.

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Haugstenåsen B02 sist godkjent den 18.10.2018 sak 136/18 er det formelle overordnede plangrunnlag.

 Sist oppdatert: 27. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.