Fagerlitunet

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bystyresak 80/06.
Reguleringsplan Fagerlitunet sist godkjent den 20.10.2016, sak 102/16 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 03. mars 2017