Dokka 6

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og detaljreguleringsplan Værste tomt 1.7 sist godkjent den 02.05.2019, saksnr. 60/19 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Dokka 6 - Værste Utvikling AS - inngått 18.02.2020

Sist oppdatert: 04. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.