Dikeveien 54

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bystyresak 80/06.
Reguleringsplan ”Byggeområde” sist godkjent den 14.05.09 sak 2007/10691 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 27. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.