Cicignon Park, blokk A og B

Innhold


Det vises til forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06.
Denne avtalen omfatter kun kommunalteknisk infrastruktur i forbindelse med ombyggingen av blokk A og B. Senere utbygging vil kreve ny utbyggingsavtale.

 

Sist oppdatert: 02. august 2019