Bruket Brygge

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Gressvik Bruk sist godkjent den 16.06.2016 sak 49/16 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Bruket Brygge - SPG Bakke Bolig Gressvik AS, inngått 12.04.2019

Sist oppdatert: 17. september 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.