Bjølstadveien 4

Innhold

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, bystyresak 80/06.
Reguleringsplan Bjølstadveien 4, arelaplan ID 0 1061124 vedtatt i bystyret den 03.09.15 sak 72/15 er det formelle overordnede plangrunnlag.

Sist oppdatert: 27. februar 2017