Åsebråtentunet

Innhold


Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler kommunestyresak 80/06 og
reguleringsplan Åsebråtentunet sist godkjent den 23.01.2014, sak 02/14 er det formelle
overordnede plangrunnlag.

Åsebråtentunet - Arca Nova Bolig AS, inngått 14.01.2015

Sist oppdatert: 25. november 2017