Min side Meld fra
Kontakt oss

Universell utforming - krav til leverandører

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring

Alle IKT-løsninger som er rettet mot innbyggere i Fredrikstad kommune må følge kravene i henhold til Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.

Universell utforming er lovpålagt og alle 47 kravene skal fra 1. februar være oppfyllt. Les mer om webdirektivet på UU-tilsynet sine nettsider.

Viktige krav
  • God kontrast (forholdstall på 7 til 1 mellom tekst og bakgrunn), stor nok tekst, store gode knapper og det må være mulig å forstørre sidene inntil 400 %.
  • Tastaturnavigering 
  • Alle bilder, grafer og illustrasjoner må ha tekstalternativ, slik at de som ikke ser kan oppfatte innholdet.
  • Bruk av farge må ha tekst eller skravering i tillegg.
  • Alle skjemafelter må være kodet riktig, slik at koden validerer ved en kodesjekk.

 

Les mer om regelverket på sidene til uu-tilsynet.

Tilgjengelighetserklæringer

Løsninger som ligger tilgjengelig fra våre nettsider må ha egen tilgjengelighetserklæring.

Dette må du som leverandør gjøre:

  1. Test løsningen opp mot kravene
  2. Fyll ut sjekkliste
  3. Send inn skjema

Når du har testet og sendt inn skjema vil vi fylle ut selve erklæringen siden det er kommunen som har tilgangen til å opprette disse på uutilsynet. Vi sender deg den ferdige tilgjengelighetserlæringen som du da må publisere godt synlig på nettstedet, gjerne i footer.

For at vi skal rekke å tilgjengeliggjøre erklæringen innen fristen må vi ha tilsendt skjema innen 10. januar 2023. Dersom det ikke er mulig å sende inn skjema med sjekkliste innen fristen, ønsker vi at dere sender inn skjema og huker av for ikke testet. Gi en begrunnelse under feltet "Arbeid med universell utforming i løsningen".

For innholdsprodusenter

Er du innholdsprodusent på vegne av kommunen må du forholde deg til disse kravene:
https://www.uutilsynet.no/veiledning/dokumenter-pa-nettsider/208#introduksjon.

Du kan evt få tilsendt en uu-tilpasset dokumentmal.

Sist oppdatert: 16. desember 2022