Boligbygg

Boligbygg representerer Fredrikstad kommune som huseier og drifter og vedlikeholder over 1000 kommunale boliger. Virksomheten inngår husleiekontrakt med den som har fått tildelt en bolig gjennom tildelingskontoret. Vi tar imot alle henvendelser som gjelder boligen eller husleien i botiden.

Ansvarsområder

 • Fremskaffe flere kommunale boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom kjøp, oppføring av nye boliger, eller avtaler med private der kommunen har tildelingsrett
 • Teknisk forvaltning, drift og vedlikehold av boligene
 • Vedlikehold av fellesarealer og fasader
 • Tekniske installasjoner som heiser og ventilasjon
 • Brannvarslingsanlegg
 • Oppfølging av brudd på husleiekontrakt eller husordensregler  

Hvem gjør hva?  

Boligforvalterne: 

 • Visning av leiligheter
 • Inngåelse av husleiekontrakt med leietakere
 • Teknisk drift i botiden
 • Overtakelse ved botidens slutt  

Juridisk spesialrådgiver:

 • Kontaktperson for borettslag og naboer
 • Oppfølging av brudd på husleiekontrakt eller husordensregler
 • Behandling av klager
 • Salg av kommunale boliger

Husleieansvarlig:

 • Alle spørsmål knyttet til husleien

Boligvaktmester:

 • Bistå leietakere som har særskilte behov for hjelp til praktiske oppgaver som grøntvedlikehold og snømåking når leietakere trenger hjelp til å oppfylle leiekontrakten sin.  

Rådgiver utvikling og planlegging:

 • Anskaffelse av boliger gjennom kjøp og oppføring
 • Tildeling og tilvisningsavtaler med private der kommunen har tildelingsrett i minst 20 år
Sist oppdatert: 22. juli 2019

 Kontakt oss

Ring oss på 69 30 60 00  

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?