Fredrikstad brann- og redningskorps

Fredrikstad brann- og redningskorps har ansvaret for brannvernet og feiertjenesten i Fredrikstad kommune og Hvaler kommune. Vi er inndelt i flere avdelinger som samlet sørger for brannsikkerhet, brannforebygging, feiertjeneste, oljevernberedskap, redningsdykking og generell brann- og ulykkesberedskap.

Fredrikstad brann- og redningskorps utfører oppgaver som kommunen er pålagt i henhold til lov om brannvern. Lovens formål er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i brann og andre ulykkessituasjoner. 

Brannvesenet

Feiervesenet

Sist oppdatert: 28. august 2018
Brannsjef
Stein D. Laache
Varabrannsjef
Per Svanæs
Telefoner

Ekspedisjon            69 30 60 00
Øyeblikkelig hjelp  110
Telefonvakt             976 88 055
Utrykningsleder      977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?