Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad brann- og redningskorps

Fredrikstad brann- og redningskorps har ansvaret for brannvernet og feiertjenesten i Fredrikstad kommune og Hvaler kommune. Vi er inndelt i flere avdelinger som samlet sørger for brannsikkerhet, brannforebygging, feiertjeneste, oljevernberedskap, redningsdykking og generell brann- og ulykkesberedskap.

Fredrikstad brann- og redningskorps utfører oppgaver som kommunen er pålagt i henhold til lov om brannvern. Lovens formål er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense skadevirkningene i brann og andre ulykkessituasjoner. 

 

Sist oppdatert: 30. november 2022
Brannsjef
Stein D. Laache
 
 
Telefoner

Ekspedisjon: 69 30 60 00
Brann/øyeblikkelig hjelp: 110      
Telefonvakt: 976 88 055
Utrykningsleder: 977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart