Organisasjonen

Kommuneledelsen

Rådmann Nina Tangnæs Grønvold (Konstituert)
 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Kommunaldirektør Kari H. Sørum

Stab
 1. Beredskap
 2. Kommuneadvokat
 3. Strategi
 4. Brukerombudet i Fredrikstad
Virksomheter:
 • Byarkivet
  Ingerid Gjølstad
   
 • Avdeling for anskaffelse og bevilling
  Karin Nordal
   
 • IT-avdelingen
  Ketil Johansen
    
 • Kemnerkontoret
  Pål Henning Klavenes
   
 • Kommunikasjon- og serviceavdelingen
  Ingrid Trømborg
   
 • HR-avdelingen
  Liv Kristin Kubberød
   
 • Økonomi- og regnskapsavdelingen
  Egil Olsen
   

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Kommunaldirektør Bente Meinert

KMB-fellestjenester og eiendomskatt

Avdelingsleder Tone Christin Aas

Kulturetaten

Etatssjef Ole-Henrik Holøs Pettersen

Virksomheter:

 • Biblioteket
  Ib Aarmo 
   
 • Blå grotte og St. Croix
  Heidi Kulsli
   
 • Fritid i Fredrikstad
  Jannike Amdam Helland
   
 • Idrett
  André Flatner 
   
 • Kinoen
  Jørgen S. Jansen
   
 • Kulturskolen
  John Einar Halvorsrød
   
Etat for miljø og byutvikling

Etatssjef - Gunhild Bøgset

Virksomheter:

 • Bærekraftig samfunnsutvikling
  Hege Marie Edvardsen
   
 • Geomatikk
  Petter Stordahl
   
 • Miljø- og landbruk
  Hanna Tangvald
   
 • Næringsutvikling
  Helge Hasvold
   
 • Regulering og byggesak
  Anna Auganes
   

Seksjon teknisk drift

Kommunaldirektør - Atle Holten

Administrativ stab

Avdelingssjef Hilde Garfelt

Virksomheter: 
 • Fredrikstad brann- og redningskorps
  Stein D. Laache
   
 • Maskinsentralen
  Andrè Svendsen (kst.)
   
 • Parkering og transport
  Frode Samuelsen
   
 • Prosjektutvikling
  Tarjei Riiser
   
 • Renovasjon
  Andrè Svendsen
   
 • Etat for bygg og eiendom 
  Voica D. Imrik
   
 • Boligforvaltning og utvikling
  Espen Strand Andersen
   
 • Drift
  Tore Larsen
   
 • Forvaltning 
  Andrè Hauge Aanes (kst.)
   
 • Renhold
  Hanne Eriksson
   
 • Etat kommunalteknikk
  Tom Arild Hodt (kst.)
   
 • Vann og avløp 
  Tom Arild Hodt
   
 • Vei
  Hans Ketil Andersen

 • Park
  Inger Hilmersen
   

Seksjon utdanning og oppvekst

Kommunaldirektør - Marianne Bekker (kst.)

Stab

Avdelingsleder Marianne Bekker

Barnevernet
 • Virksomhetsleder
  Anne-Beth Brekke Tvedt
   
 • Helsevern for barn og unge
  Ragnhild Folde
   
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  Guro Tendal
Fagetat grunnskole
 • Etatssjef for grunnskole
  Marit Mundahl
   
 • Ambjørnrød skole
  Catarina Selbekk
   
 • Begby barne- og  ungdomsskole
  Kristin Sørlie Pedersen
   
 • Borge skole
  Else Marit Barth Hansen
   
 • Borge ungdomsskole
  Kim Morten Granholt
   
 • Cicignon skole
  Camilla Dahlstrøm
   
 • Fredrikstad internasjonale skole
  Britt-Tove Sletten
   
 • Gressvik ungdomsskole
  Erik Otto Lund
   
 • Gudeberg barne- og ungdomsskole
  Kirsten Semb
   
 • Hauge skole
  Kristine O. Winsvold
   
 • Haugeåsen ungdomsskole
  Mona Häckert
   
 • Hurrød skole
  Magnus Normann Andresen
   
 • Kjølberg skole
  Pål Stensrud
   
 • Kråkerøy ungdomsskole
  Tore André Johansen (kst.)
   
 • Kvernhuset ungdomsskole
  Steinar Ekeberg
   
 • Lunde barneskole
  Hanne Lothe
   
 • Manstad skole
  Thorvald Heiaas
   
 • Nylende skole
  Steinar H. Olsen
   
 • Nøkleby skole
  Runa Hammeren
   
 • Rekustad skole
  Ann Heidi Jensen
   
 • Rød barneskole
  Bjørn Støle
   
 • Rød skole 
  Martin Gulbrandsen
   
 • Rødsmyra barneskole
  Kari Lo Edvardsen 
   
 • Råkollen skole
  Cathrine Orm
   
 • Sagabakken skole
  Rita Solheim Foss
   
 • Slevik skole
  Bjørnar Johannessen
   
 • Torp skole
  Brit Hellen Holt-Jensen
   
 • Torsnes skole
  Anne Grete Lindahl
   
 • Trara skole inkl.audio
  Morten Johnsen
   
 • Trosvik skole
  Erik Lind
   
 • Vestbygda ungdomsskole
  Kari Lund Kallerød
   
 • Årum skole
  Grethe A. Hasselgård
Fagetat barnehage
 • Etatssjef barnehage
  Gøril Pedersen Bjerknes
   
   
 • Ambjørnrød barnehage
  Anne Grorud Øygard  
   
 • Bjørneklova barnehage
  Junne Jacobsen
   
 • Buskogen barnehage m. avd. Strålsund
  Torunn Syversen Haug
   
 • Gaustadgrenda barnehage 
  Heidi Elisabeth Magnus Hagen
   
 • Gressvik barnehage
  Anne Beth Hasseløy
   
 • Kiæråsen barnehage
  Eli T. Gulbrandsen
   
 • Jonas
  Stine Reholt
   
 • Kjølstad barnehage
  Marianne Jones
   
 • Kongsten barnehage
  Anne-Mette Hansen
   
 • Langøyåsen barnehage
  Else Marie Halvorsen
   
 • Leie barnehage
  Roy Terje Valentin Blix Eliassen
   
 • Løen barnehage
  Karen Elisabeth Torp
   
 • Nabbetorp barnehage
  Gunn Inger Kleiv
   
 • Oksviken barnehage
  Lene Baumann
   
 • Rolvsøy barnehage 
  Henning Magnussen
   
 • Smertulia barnehage
  Jeanette Martinsen
   
 • Speiderfjellet barnehage
  Inger Olsen
   
 • St. Hansfjellet barnehage
  Olga Margaret Nordengen
   
 • Trollstua barnehage
  Kristin Tendal
   
 • Trosvik barnehage
  Laila Henriksen
   
 • Torsnes barnehage
  Hilde Bårdsen

Seksjon helse og velferd

Kommunaldirektør - Wenche Halvorsen (kst.)

Stab helse og velferd

Stabsleder
Jon Erik Olsen

Virksomheter
 • Virksomhet tildelingskontoret – helse og velferd
  Anne-Line Dahle
   
 • Avdeling 1/Boligavdelingen
  June Andersen
   
 • Avdeling 2
  Ingebjørg Olsen
   
 • Avdeling 3
  Kristin Furuseth
   
   
 • Etat tjenester til funksjonshemmede
  Inger Næss
   
 • Virksomhet nord
  Hilde E. Simensen
   
 • Virksomhet syd/vest
  Brita Brynildsrud
   
 • Virksomhet øst
  Hanne Jensen
   
 • Virksomhet avlastning barn og unge
  Marianne D. Hurrød
   
 • Virksomhet dagtilbud
  Marion Tillman
   
 • Virksomhet ressursenhet 
  Martin Myhre-Nielsen 

   
 • Etat omsorgssentre
  Birgitte Skauen Kopperud

 • Virksomhet nord
  Eldbjørg Kleiven
   
 • Virksomhet syd
  Judit Horvath Svendsen
   
 • Virksomhet øst
  Bjørg Ileby
   
 • Virksomhet vest
  Anne Fraugerud Normann
   
 • Virksomhet sentrum
  Lillian Rosten

 • Virksomhet Fredrikstad korttidssenter
  Elin Martinsen
   
 • Virksomhet ressursenhet
  Per Åge Pettersen
   
   
 • Etat hjemmesykepleie
  Anne J. Skauen (kst.)
   
 • Virksomhet nord
  Nina Waagbø
   
 • Virksomhet syd 
  Anne J. Skauen
   
 • Virksomhet øst
  Heidi Aamodt
   
 • Virksomhet vest
  Ragnhild Dahle
   
 • Virksomhet medisinske tjenester
  Atle Grønneberg
   
 • Virksomhet ressursenhet
  Linda Syversen
   
    
 • Virksomhet friskliv og mestring 
  Hilde Freim (kst.)
   
 • Avdeling bo og aktivitet
  Baard Wright
   
 • Avdeling bo og mestring
  Hege Therese Iversen
   
 • Avdeling fysio- og ergoterapi
  Talette Halstensen
   
 • Avdeling læring og mestring 
  Maria Mørk Solberg (kst.)

   
 • Avdeling psykisk helse og rusmestring 
  Eva Olsen (kst.) 
   
 • Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand
  Ronny Kløvfjell
   
 • Avdeling kantine
  Jon Kenneth Sommer
   
 • Avdeling praktisk bistand
  Nina Sivertsen Larsen
   
 • Avdeling sentralkjøkken
  Ruth Kingsrød-Hovden
   
 • Avdeling servicekjøkken
  Roy Sollien
   
 • Avdeling vaskeri
  Anita Haraldsen
   
   
 • NAV – kommunale tjenester
  Lise Mette Paulsen
   
 • Nestleder oppfølging (kommunal ansatt)
  Hedda Bothne
   
 • Nestleder stab/støtte (statlig ansatt)
  Jon Harald Thorsås
Sist oppdatert: 24. november 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?