Organisasjonen

Organisasjonskart

Kommuneledelsen

Kommunedirektør (rådmann) Nina Tangnæs Grønvold 
 

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Direktør Egil Olsen (konstituert)

Stab 
 1. Brukerombudet i Fredrikstad 
Virksomheter:
 • Byarkivet
  Ingerid Gjølstad
   
 • Eiendomsskatt
  Avdelingsleder Tone Christin Aas
     
 • Kemnerkontoret
  Pål Henning Klavenes
   
 • Kommunikasjon- og serviceavdelingen
  Eivind A. Fjellstad (kommunikasjonssjef)
   
 • HR-avdelingen
  Liv Kristin Kubberød
   
 • Økonomi- og regnskapsavdelingen
  Mona Irene Wennsten (kst.)
   

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Direktør Bente Meinert

Kulturetaten

Etatssjef Ole-Henrik Holøs Pettersen

Virksomheter:

 • Biblioteket
  Tora Klevås 
   
 • Blå Grotte og St.Croix
  Heidi Kulsli
   
 • Fritid i Fredrikstad
  Ole-Henrik Holøs Pettersen (fungerende)
   
 • Idrett
  André Flatner 
   
 • Kinoen
  Jørgen Søderberg Jansen
   
 • Kulturskolen
  John Einar Halvorsrød
   
Etat for miljø og byutvikling

Etatssjef Gunhild Bøgset

Virksomheter:

 • Bærekraftig samfunnsutvikling
  Espen Eggen
   
 • Geomatikk
  Petter Stordahl
   
 • Miljø og landbruk
  Hanna Tangvald
   
 • Næringsutvikling
  Helge Hasvold
   
 • Regulering og byggesak
  Anna Auganes
   

Seksjon for teknisk drift

Direktør Atle Holten

Stab for plan og utvikling

Plan- og utviklingssjef Hallfrid Os

Fredrikstad brann- og redningskorps

Brannsjef Stein D. Laache
Feiermester Stian Christoffersen

Etat for bygg og eiendom

Etatssjef Voica D. Imrik

 • Byggteknisk stab
  Kristian Sirnes

 • Forvaltningsstab
  Voica D. Imrik

Virksomheter:

 • Boligbygg
  Espen Strand Andersen

 • Byggutvikling
  André Hauge Aanes

 • Eiendomsdrift
  Tore Larsen

 • Renhold
  Hanne Eriksson
Etat for bydrift

Etatssjef Tor Gustav Hovland

Virksomheter:    

 • Park
  Inger Hilmersen

 • Parkering og transport
  Frode Samuelsen
   
   
 • Vei
  Kristin Greaker Carlssson (konstituert) 
Etat for vann, avløp og renovasjon

Etatssjef Marianne Holen

Virksomheter:

 • Renovasjon
  André Svendsen
   
 • Vann og avløp
  Tom Arild Hodt

 • Maskinsentralen
  André Svendsen
   

Seksjon for utdanning og oppvekst

Direktør Marianne Bekker (konstituert)

Tjenester til barn og familier
 • Barnevernet
  Anne-Beth Brekke Tvedt
   
 • Helsevern for barn og unge
  Ragnhild Folde
   
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  Guro Tendal
 • Forebyggende tjenester til barn, ungdom og familier
  Therese Z. Helgesen (kst)
Fagetat grunnskole

Etatssjef for grunnskole
Marit Mundahl

 • Ambjørnrød skole
  Catarina Selbekk
 • Begby barne- og  ungdomsskole
  Kristin Sørlie Pedersen
 • Borge skole
  Solveig R. Martinsen
 • Borge ungdomsskole
  Kristine O. Winsvold
 • Cicignon skole
  Camilla Dahlstrøm
 • Fredrikstad internasjonale skole
  Britt-Tove Sletten
 • Gressvik ungdomsskole
  Erik Otto Lund
 • Gudeberg barne- og ungdomsskole
  Kirsten Semb
 • Hauge skole
  Kari Lo Edvardsen
 • Haugeåsen ungdomsskole
  Mona Häckert
 • Hurrød skole
  Magnus Normann Andresen
 • Kjølberg skole
  Pål Stensrud
 • Kråkerøy ungdomsskole
  Tore André Johansen
 • Kvernhuset ungdomsskole
  Steinar Ekeberg
 • Lunde barneskole
  Linda Hellingsæther (kst.)
 • Manstad skole
  Thorvald Heiaas
 • Nylende skole
  Steinar H. Olsen
 • Nøkleby skole
  Runa Hammeren
 • Rekustad skole
  Ann Heidi Jensen
 • Rød barneskole Kråkerøy
  Bjørn Støle
 • Rød skole Onsøy
  Martin Gulbrandsen
 • Rødsmyra barneskole
  Line Klavestad Hansen 
 • Råkollen skole
  Cathrine Orm
 • Sagabakken skole
  Rita Solheim Foss
 • Slevik skole
  Bjørnar Johannessen
 • Torp skole
  Brit Hellen Holt-Jensen
 • Torsnes skole
  Anne Grete Lindahl
 • Trara skole inkl.audio
  Morten Johnsen
 • Trosvik skole
  Erik Lind
 • Vestbygda ungdomsskole
  Kari Lund Kallerød
 • Årum skole
  Hans Otter Gunther
Fagetat barnehage

Etatssjef barnehage
Gøril Pedersen Bjerknes

 • Ambjørnrød barnehage
  Anne Grorud Øygard  
 • Bjørneklova barnehage
  Therese Bøe Lervik
 • Buskogen barnehage m. avd. Strålsund
  Torunn Syversen Haug
 • Gaustadgrenda barnehage
  Heidi Elisabeth Magnus Hagen
 • Gressvik barnehage
  Anne Beth Hasseløy
 • Kiæråsen barnehage
  Eli T. Gulbrandsen
 • Pedagogisk fagteam barnehage
  Stine Reholt
 • Kjølstad barnehage
  Marianne Jones
 • Kongsten barnehage
  Anne-Mette Hansen
 • Langøyåsen barnehage
  Else Marie Halvorsen
 • Leie barnehage
  Roy Terje Valentin Blix Eliassen
 • Løen barnehage
  Karen Elisabeth Torp
 • Nabbetorp barnehage
  Gunn Inger Kleiv
 • Oksviken barnehage
  Lene Baumann
 • Rolvsøy barnehage
  Henning Magnussen
 • Smertulia barnehage
  Jeanette Martinsen
 • Speiderfjellet barnehage
  Inger Olsen
 • St. Hansfjellet barnehage
  Olga Margaret Nordengen
 • Fredrikstadmarka barnehage - Veum
  Kristin Tendal
 • Trosvik barnehage
  Laila Henriksen
 • Torsnes barnehage
  Hilde Bårdsen

Seksjon for helse og velferd

Direktør Jon Erik Olsen (kst.)

Stab helse og velferd

Stabsleder
(Jon Erik Olsen)

Virksomheter
 • Virksomhet tildelingskontoret – helse og velferd
  Anne-Line Dahle
 • Avdeling 1/Boligavdelingen
  June Andersen
 • Avdeling 2
  Ingebjørg Olsen
 • Avdeling 3
  Kristin Furuseth
   

Etat tjenester til funksjonshemmede
Inger Næss

 • Virksomhet nord
  Hilde E. Simensen
 • Virksomhet syd/vest
  Brita Brynildsrud
 • Virksomhet øst
  Hanne Jensen
 • Virksomhet avlastning barn og unge
  Marianne D. Hurrød
 • Virksomhet Arbeid-/aktivitetstilbud
  Marion Tillman
 • Virksomhet ressursenhet
  Martin Myhre-Nielsen 

Etat omsorgssentre
Birgitte Skauen Kopperud

 • Virksomhet nord
  Eldbjørg Kleiven
 • Virksomhet syd
  Judit Horvath Svendsen
 • Virksomhet øst
  Lillian Rosten
 • Virksomhet vest
  Anne Fraugerud Normann
 • Virksomhet sentrum
  Lillian Rosten
 • Virksomhet Fredrikstad korttidssenter
  Elin Martinsen
 • Virksomhet ressursenhet
  Per Åge Pettersen

Etat hjemmesykepleie
Wenche Halvorsen

 • Virksomhet nord
  Nina Waagbø
 • Virksomhet syd og aktivitet
  Anne J. Skauen
 • Virksomhet øst
  Heidi Aamodt
 • Virksomhet vest
  Ragnhild Dahle
 • Virksomhet medisinske tjenester
  Atle Grønneberg
 • Virksomhet ressursenhet
  Linda Syversen

Virksomhet friskliv og mestring
Anette Mjelde

 • Virksomhet Friskliv
  Lene Cecilie Skahjem
 • Virksomhet Mestring, habilitering og rehabilitering
  Talette B. Halstensen
 • Virksomhet Livsmestring
  Tonje G. Wiggen
 • Virksomhet Bomestring
  Hege T. Iversen

 

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand
Ronny Kløvfjell

 • Avdeling kantine
  Jon Kenneth Sommer
 • Avdeling Utsikten kantine
  Ronny Kløvfjell
 • Avdeling praktisk bistand
  Nina Sivertsen Larsen
 • Avdeling kommunekjøkken
  Ruth Kingsrød-Hovden
 • Avdeling servicekjøkken
  Roy Sollien
 • Avdeling vaskeri
  Anita Haraldsen

NAV – kommunale tjenester
Lise Mette Paulsen

 • Nestleder oppfølging (kommunal ansatt)
  Hedda Bothne
 • Nestleder stab/støtte (statlig ansatt)
  Jon Harald Thorsås

Seksjon for innovasjon og styring

Direktør Atle Holten (kst.)

Stab

Kommuneadvokat
Just K. Marcussen 

Virksomheter:
 • Virksomhet anskaffelse
  Karin Nordal
 • Virksomhet digitalisering
  Ketil Johansen 
 • Virksomhet prosjektutvikling
  Nina M. Wilhelmsen (kst.) 
 • Virksomhet innovasjon og utvikling
   Maria Mørk Solberg (Kst.)
 • Virksomhet styring og eierskap
 • Martine Manskow (Kst.)

 

Sist oppdatert: 03. januar 2019