Kriseberedskap

Innhold

Norge er et svært trygt land, men også vi kan bli rammet av naturhendelser, ulykker, sabotasje, tekniske problemer, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Selv om sannsynligheten for at vi blir rammet er lav, er det lurt å være forberedt.

Er du forberedt?

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. DSB har laget en egen brosjyre med konkrete forslag til hva du alltid bør ha i hjemmet ditt.


Atomulykkeberedskap

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge.Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Radioaktivt jod som tas opp i kroppen gir høy risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Statens strålevern, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk anbefaler nå at personer som er under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme (disse har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod).

Jod-tabletter kjøpes reseptfritt på apotekene.

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helse Norge på 815 55 015.

Sist oppdatert: 12. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?