Samfunnssikkerhet og beredskap

Om kriseberedskap

Tilfluktsrom i Fredrikstad

Dette kan du gjøre selv

 

“Hendelser skal ikke føre til økt fare for liv og helse”

Fredrikstad kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes sikkerhet og trygghet, og den uthevede setningen over er kommunens visjon for beredskapsarbeidet. Intensjonen med arbeidet er at Fredrikstad kommune skal være en trygg og sikker kommune gjennom å forebygge hendelser og å ha en god beredskap for å takle de hendelsene som likevel måtte oppstå. Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. I det ligger at kommunen søker samarbeid med andre der det er mulig, og at arbeidet systematiseres for å få et best mulig resultat.

Hensikten med arbeidet er at kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Det forebyggende arbeidet skal prioriteres slik at kommunens totale risiko reduseres. Ved hendelser skal kommunen være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe kommunen tilbake til en normalsituasjon.

Kommunen har et eget styringsdokument for sitt beredskapsarbeid samt en egen årsplan for sin overordnede beredskapsfunksjon.

Kommunen hadde i perioden 31. august - 11. oktober sin øvelse Virus 2017, og her kan du lese vår evalueringsrapport fra øvelsen.

Sist oppdatert: 16. januar 2017
Leder
Hans A. Rognerud
Telefon
69 36 73 10 / 916 65 563
Adresse
Nygaardsgt 16, 5. etg. 1602 Fredrikstad
Postadresse
1406 Fredrikstad
E-post

hanrog@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.