Råd og utvalg

Oversikt over møter og representanter i de forskjellige fagutvalgene.

Fra møtekalenderen kan du klikke deg videre til sakslista med møteinnkalling og møteprotokoll, og få innsyn i dokumentene i de enkelte sakene.

Du kan også velge medlemmer for å få oversikt over de folkevalgte i hvert enkelt utvalg. Derfra kan du også velge politisk parti og få oversikt over representantene med kontaktinformasjon.

Politiske utvalg

Andre utvalg

Web-tv