Ordføreren

Innhold

Jon-Ivar NygårdVelkommen til Fredrikstad kommunes internettportal.

Ordførerens program

Ordførerens biografi

Varaordfører

Ordførere i Fredrikstad 1837 - 2019

Ordførerkjedenes historikk

 
Her finner du informasjon om kommunen, kommunens tjenester og hvordan den styres og ledes politisk og administrativ. Jeg håper at våre internettsider også er til nytte for folk utenfor Fredrikstad, turister, tilflyttere og etablerere, kort sagt, alle som vil vite noe om vår trivelige by her ved Glommas munning.

Fredrikstad kommune styres etter formannskapsmodellen. Undertegnede er valg som ordfører for valgperioden 2015 til 2019. Det politiske flertallet i perioden utgår fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistparti og Bymiljølista. Disse partiene har 31 av Bystyrets 53 mandater.

Partiene har utarbeidet en egen politisk plattform som ligger til grunn for det politiske arbeidet i valgperioden. Der slår vi blant annet fast at vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for å bidra til vekst og utvikling i privat sektor. Du kan lese mer om denne og det politiske arbeidet under fanen politikk og demokrati.

Fredrikstad by ble grunnlagt i 1567 etter at svenskene hadde brent ned middelalderbyen Sarpsborg.  Det var først i 1658, da vi måtte avstå Bohuslän til svenskene, at Fredrikstad ble en strategisk plassert grenseby. Sammen med Halden utgjorde vi førsteskansen mot Sverige, og i flere hundre år skulle militære strategier prege utviklingen av byen vår.

Historien viser at Fredrikstad har hatt en egen evne til å omstille seg. Opp gjennom årene har vi gått fra å være garnisonsby, til plankeby, blitt skuteby og industriby. Industrien er fortsatt en viktig del av Fredrikstads næringsliv. Vi har maktet å følge trendene i samfunnet, vært konkurransedyktige og hatt en positiv vekst.

I dag er det vanskeligere å knytte byens identitet til en enkelt næring. Det betyr ikke at byens utvikling har stått i bero. Både Øra, sentrum og Værste er områder i forandring og vekst. Byen endrer seg med nye torv, fasader og møteplasser. Vi er i ferd med å få en omlegging av vei- og jernbanesystemet vårt. Vi har igjen tatt i bruk elva som ferdselsåre, og vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for videre vekst i byen vår. Å skape flere arbeidsplasser er et svært viktig mål for Bystyret.

Gjennom å ta lærdom av vår rike historie, bygge videre på våre gode tradisjoner og samtidig legge til rette for innovasjon og utvikling, skal vi sørge for at Fredrikstad stadig er en av Norges mest attraktive byer å bo i.

 

Jon-Ivar Nygård
Ordfører
Telefon: 69 30 62 90 (kontor)
Mobil: 957 97 770
E-post: ordforer@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 28. september 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?