Ordføreren

Jon-Ivar NygårdVelkommen til Fredrikstad kommunes internettportal.

Her finner du informasjon om kommunen, kommunens tjenester og hvordan den styres og ledes politisk og administrativ. Jeg håper at våre internettsider også er til nytte for folk utenfor Fredrikstad, turister, tilflyttere og etablerere, kort sagt, alle som vil vite noe om vår trivelige by her ved Glommas munning.

Formannskapsmodellen

Fredrikstad kommune styres etter formannskapsmodellen. Undertegnede er valgt som ordfører for valgperioden 2019 til 2023. Det politiske flertallet i perioden utgår fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista. Disse partiene har 33 av Bystyrets 53 mandater.

Partiene har utarbeidet en egen politisk samarbeidsavtale for valgperioden 2019 til 2023 som ligger til grunn for det politiske arbeidet i valgperioden. Samarbeidspartienes visjon er å skape et samfunn med like muligheter for alle og som tar klimaendringene på alvor. Vi ønsker en utvikling som er i tråd med naturens tålegrense, og at miljø skal få et høyere fokus i all planlegging.

Den lille verdensbyen

Våre verdier er fundert på at alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsevne og seksuell legning.

Fredrikstad – Den lille verdensbyen – skal være en tolerant og mangfoldig kommune som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. Vi tar sterk avstand fra all form for rasisme, hat og diskriminering.

Fredrikstads historie

Fredrikstad by ble grunnlagt i 1567 etter at svenskene hadde brent ned middelalderbyen Sarpsborg. Det var først i 1658, da vi måtte avstå Bohuslän til svenskene, at Fredrikstad ble en strategisk plassert grenseby. Sammen med Halden utgjorde vi førsteskansen mot Sverige, og i flere hundre år skulle militære strategier prege utviklingen av byen vår.

Historien viser at Fredrikstad har hatt en egen evne til å omstille seg. Opp gjennom årene har vi gått fra å være garnisonsby, til plankeby, blitt skuteby og industriby. Industrien er fortsatt en viktig del av Fredrikstads næringsliv. Vi har maktet å følge trendene i samfunnet, vært konkurransedyktige og hatt en positiv vekst.

I dag er det vanskeligere å knytte byens identitet til en enkelt næring. Det betyr ikke at byens utvikling har stått i bero. Både Øra, sentrum og Værste er områder i forandring og vekst. Byen endrer seg med nye torv, fasader og møteplasser. Vi er i ferd med å få en omlegging av vei- og jernbanesystemet vårt. Vi har igjen tatt i bruk elva som ferdselsåre, og vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for videre vekst i byen vår. Å skape flere arbeidsplasser er således et svært viktig mål for Bystyret.

Gjennom å ta lærdom av vår rike historie, bygge videre på våre gode tradisjoner og samtidig legge til rette for innovasjon og utvikling gjennom en framtidsretta politikk, skal vi sørge for at Fredrikstad stadig er en av Norges mest attraktive byer å bo i.

Ordføreren på sosiale medier

Du kan finne ordføreren i følgende sosiale kanaler:

 

Jon-Ivar Nygård
Ordfører
Telefon: 69 30 62 90 (kontor)
Mobil: 957 97 770
E-post: ordforer@fredrikstad.kommune.no