Politikertorg

Innhold

Det jobbes med å sette opp en oversikt over politikertorg for 2020.

 

Er du som enkeltperson, eller representant for en gruppe eller interesseorganisasjon på jakt etter en arena hvor du kan lufte idéer, tanker eller forslag med byens politikere, kan politikertorget være stedet. Politikertorget er en ny mulighet for innbyggere til å presentere saker de er opptatt av for byens politikere. Politikertorget er et uformelt forum hvor det ikke fattes vedtak, men kan styrke dialogen mellom innbyggerne og politikerne.

 

Hva kan tas opp?

De fleste saker kan tas opp i politikertorget. Unntakene er saker som allerede er inne til politisk behandling, enkeltsaker eller saker av taushetsbelagt karakter. Det skrives ikke referat fra møtene. 

Lokale saker prioriteres. 

 

Hvordan foregår det?

Ønsker du å legge fram en sak for politikertorget, får du 30 min til det. Du disponerer tiden som du vil selv, men det bør alltid settes av tid på slutten til spørsmål og dialog. Ønsker du å dele ut skriftlig informasjon til politikerne, står du fritt til å gjøre det. 

Alle partier som er med i Bystyret stiller med en representant hver, fortrinnsvis gruppelederen. Møtene i politikertorget er åpne for publikum og presse.

 

Hva skjer etterpå?

Noen av aktørene vil få gode råd der og da, mens andre kan få saken sin vurdert for mulig politisk behandling. Hver enkelt politiker vil også ta med seg sakene videre til sine respektive partier.

 

Når og hvor?

Politikertorget finner sted i formannskapssalen i rådhuset. Møtene foregår på mandager 6 ganger i året, og varer fra kl 15.30 til 17.30. Det er både pc og projektor tilgjengelig for aktørene.

Datoer første halvår 2019:

  • Mandag 28 januar klokka 15.30-17.00
  • Mandag 18 mars klokka 15.30-17.00
  • Mandag 20 mai klokka 15.30-17.00

Det er for tiden ikke satt opp nye møter da ordningen skal evalueres i høst

Annonsering

Politikertorget annonseres i kommunens faste kunngjøringer 3-4 uker før hvert politikertorg.

 

Påmelding 

Påmelding gjøres elektronisk via skjema. Frist for påmelding er en uke før ønsket møtedato.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 23. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?