Vil du bli demokratiguide?

Er du engasjert i samfunnet rundt deg? Vil du jobbe for å styrke demokratiet i Fredrikstad? Da er det deg vi er på jakt etter! I forbindelse med kommunevalget i 2019 ønsker Fredrikstad kommune å rekruttere ungdommer og unge voksne som vil være med å gjøre en innsats for å øke valgdeltakelsen og engasjementet rundt valget.

Hva går jobben ut på?

  • Demokratiguidene skal jobbe i utvalgte valgkretser (Sellebakk og Nøkleby) for å spre informasjon om stemmerett og hvordan man stemmer – og øke engasjementet for lokalt demokrati og valg
     
  • Demokratiguidene kommer til å bemanne stands, snakke med innbyggerne og dele ut informasjonsmateriell – samt delta på ulike arrangementer i forbindelse med valget

Vi er på jakt etter ungdommer og unge voksne mellom 18 og 35 år som er engasjert i demokrati og samfunnet rundt seg, er glad i å møte og snakke med folk – og som vil gjøre en jobb mot honorar i perioden 1. august til 9. september. Om du bor eller kommer fra Sellebakk eller Nøkleby er det en fordel, men det er ikke noe krav. Ungdommer og unge voksne med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Dersom du er kandidat for et parti som stiller liste til kommunevalget, kan du dessverre ikke søke.

Du får:

  • Opplæring i valgsystemet, demokrati og kunnskap om Fredrikstad
  • Andre engasjerte folk å jobbe sammen med
  • En spennende erfaring
  • Muligheten til å bidra til at Fredrikstad har et levende demokrati der alle kan delta
  • Honorar for arbeidet

Her kan du søke om å bli demokratiguide 

Vi kontakter de som velges ut til å være med.

Sist oppdatert: 12. juni 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.