Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Innhold

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019. Fredrikstad kommune ønsker å tilrettelegge for et godt valg og motivere så mange som mulig til å bruke stemmeretten.
bilde
bilde
bilde
bilde

Valgresultat Fredrikstad kommune

Valgresultat Viken fylke

Valgresultat i Norge

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
   
 • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
   
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende 

Informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk/
Information brochures in different languages

The information brochure contains information regarding who can vote, where to vote, and how to vote. The brochure also contains illustrations that show how to fold your polling card, how to get a stamp on your polling card, and illustrations showing how to make changes to your polling card.  

The brochure is translated to:

More information click here.

Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme i rådhuset. Tidligstemming er for de som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.

Forhåndsstemmegiving

Det vil være ordinær forhåndsstemmegivning i Byhallen i rådhuset i tiden
mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 • Uke 33 (12.08 – 16.08):
  Mandag - fredag kl. 9 - 18
   
 • Uke 34 (19.08 - 25.08):
  Mandag - fredag kl. 9 - 18
  Lørdag kl. 12 - 15
  Søndag kl. 15 - 20
    
 • Uke 35 (26.08 - 01.09):
  Mandag - fredag kl. 9 - 18
  Lørdag kl. 12 - 15
  Søndag kl. 15 - 20
   
 • Uke 36 (02.09 - 06.09):
  Mandag - fredag kl. 9 - 20

Forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner
Det vil også avholdes forhåndsstemmegiving på helse- og sosialinstitusjoner i Fredrikstad kommune. Tidspunkter og steder finner du her.

Stemmebrakka

 • Uke 33 (15.08 - 16.08)
  Slevik skole kl. 16 - 20
   
 • Uke 34 (19.08 - 25.08):
  Stortorvet: Hver dag kl. 12 – 20
   
 • Uke 35 (26.08 - 31.08):
  Ambjørnrød Skole: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 16 – 20
  Østsiden Storsenter: Torsdag, fredag og lørdag kl. 12 – 20
   
 • Uke 36 (02.09 - 06.09):
  Coop Extra Gressvik: Mandag og tirsdag kl. 12 – 20
  Kiwi Lisleby- Snippen: Onsdag, torsdag og fredag kl. 12 – 20


Kjøpesentra

 • Østfoldhallen:
  Lørdag 24.08 kl. 10 – 18
  Mandag 26.08 – fredag 30.08 kl. 10 – 20
   
 • Torvbyen:
  Lørdag 31.08 kl. 10 – 18
  Mandag 01.09 – fredag 06.09 kl. 10 – 20


Bibliotek

 • Uke 35 (26.08 - 31.08):
  Hovedbiblioteket
  Mandag til fredag kl. 11 – 16
  Lørdag kl. 10 – 15
   
 • Uke 36 (02.09 - 06.09):
  Hovedbiblioteket:
  Mandag til torsdag kl. 11 – 19
  Fredag kl. 11 – 16

 • Uke 36 (02.09 - 06.09)
  Østsiden bibliotek
  Mandag - fredag kl. 10-14

Skoler

 

Hjemmestemming / ambulerende forhåndsstemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et av våre valglokaler, kan – etter søknad – få avgi forhåndsstemmen der de befinner seg, enten det er hjemme eller et annet sted i kommunen. 

NB: Henvendelser om hjemmestemming kan rettes til vårt servicetorg, tel: 69 30 60 00. Du oppgir navn, adresse og telefonnummer.

Les mer om ambulerende forhåndsstemmegiving og framgangsmåte her.


Forhåndsstemming i en annen kommune

I forhåndsstemmeperioden 12. august – 6. september kan du stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet, uansett hvilken kommune som er din hjemkommune.

Dermed kan du avlegge stemme i Fredrikstad, selv om hjemkommunen din er f.eks. Moss. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen 08. - 09. september.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Valgtinget

Selve kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 foregår 8. og 9. september i Fredrikstad kommune. Åpningstidene på våre 18 valglokaler er kl 12-21 begge dager.

Innbyggere som ikke kommer seg til valglokalene under valgdagene 8. og 9. september kan kontakte Lions, som kan kjøre velgere til valglokalene. Ta kontakt med Erik Dypedal fra Lions på 908 56 685. 

Valglokaler

Vi har 18 valglokaler på valgdagene. Det er viktig å merke seg at som velger i Fredrikstad kommune kan du stemme i hvilket lokale du vil fordi vi har elektronisk mottak av stemmer. Du må derfor ikke stemme i den kretsen du bor hvis du ikke ønsker det.

Det er to endringer siden forrige valg. I krets 11 Rekustad vil valget foregå i Rolvsøyhallen, og i krets 18 Cicignon vil valget foregå i rådhuset, nærmere bestemt Byhallen.

     Nr Kretsnavn - Stemmelokale

 1. Nordre Borge - Årum skole
 2. Borge - Borge skole
 3. Sellebakk - Borgehallen
 4. Begby - Begby skole
 5. Torsnes - Torsnes skole
 6. Nabbetorp - Sagabakken skole
 7. Gressvik Sør - Rød skole O
 8. Gressvik Nord - Gressvikhallen
 9. Manstad - Vestbygda skole
 10. Haugerød - Bøndernes hus
 11. Rekustad - Rolvsøyhallen
 12. Nylende - Nylende skole
 13. Nøkleby - Lisleby samfunnshus
 14. Rød Kråkerøy - Rød skole K
 15. Lunde - Lunde skole
 16. Trara - Trara skole
 17. Trosvik - Trosvik skole
 18. Cicgnon - Rådhuset/Byhallen 

Listeforslag

 

Elektronisk valgkort

Fredrikstad kommune er med i et prøveprosjekt med elektroniske valgkort. Dette gjøres for at spare miljøet, spare kostnader og for å være sikker på at velgerne faktisk får valgkortet direkte til seg. Veldig mange tusen valgkort kommer i retur ved hvert valg. I praksis betyr dette prøveprosjektet at velgerne i Fredrikstad for en stor del får valgkortet tilsendt elektronisk i år. Valgkortet er et signal til alle velgere om at man har stemmerett ved valget, men det er ikke nødvendig å ha med valgkortet når man skal stemme.

Valgkortet distribueres på tre ulike måter:

 • Hvis du har en digital postkasse som digipost eller eboks får du valgkortet ditt der (man får varsel på epost eller sms om at det er kommet ny post)
 • Hvis du ikke har digital postkasse, men heller ikke har reservert deg mot elektronisk post, vil du finne valgkortet ditt på www.valg.no og der logger du deg på med minID eller bankID
 • Hvis du har reservert deg mot elektronisk post, kommer valgkortet i posten på samme måte som før. Ønsker du å reservere deg, kan du gjøre det her: http://eid.difi.no/nb/reserver-deg-mot-kommunikasjon-pa-nett

Det er viktig å merke seg at:

 1. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon. Fordelen med valgkort er at selve stemmegivingen går litt raskere.
 2. Du kan stemme i hvilket valglokale du ønsker, du må ikke gå der du bor
 3. Åpningstidene er utvidet til kl 12-21 begge dager

Demokratiguider

I forbindelse med kommunevalget i 2019 har Fredrikstad kommune rekruttert ungdommer og unge voksne som vil være med å gjøre en innsats for å øke valgdeltakelsen og engasjementet rundt valget.

Demokratiguidene jobber i utvalgte valgkretser for å spre informasjon om stemmerett og hvordan man stemmer – og øke engasjementet for lokalt demokrati og valg. Demokratiguidene kommer til å bemanne stands, snakke med innbyggerne og dele ut informasjonsmateriell – samt delta på ulike arrangementer i forbindelse med valget. Arbeidet blir honorert.

Nyheter om valget

Mer informasjon?

Vil du lese mer om valget og valgordningen, kan du gå inn på www.valg.no.

Kontaktinformasjon

Dick Ekeroth
Telefon:  +4791698585
E-post: diceke@fredrikstad.kommune.no

Mona Schneider
Telefon:  +4791839093
E-post: mosc@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 05. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?